Oferta placówek
Przedszkole Publiczne nr 1 w Wadowicach
ul. Gimnazjalna 10 , 34-100 Wadowice
Przedszkole Publiczne nr 2 w Wadowicach
osiedle os. Kopernika 12 , 34-100 Wadowice
Przedszkole Publiczne nr 3 w Wadowicach
ulica ul. Lwowska 24 , 34-100 Wadowice
Przedszkole Publiczne nr 5 w Wadowicach
osiedle os. Osiedle Pod Skarpą 5 , 34-100 Wadowice
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 w Choczni
ulica Główna 1 , 34-123 Chocznia