POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 - WADOWICE

Data:
od: 04-03-2024 godz. 09:00 do 22-03-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rejestracja wniosków w systemie rekrutacji.


Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej informatora placówek biorących udział w elektronicznej rekrutacji.

Wprowadzanie podań dzieci niekontynuujących do systemu przez Rodziców oraz placówki oświatowe.

Data:
od 03-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Udostępnienie rodzicom informacji - dzieci zakwalifikowane do poszczególnych placówek, dzieci niezakwalifikowane.

Data:
od: 03-04-2024 godz. 10:00 do 29-04-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rodzice potwierdzają w placówkach, do których zostały przyjęte dzieci, wolę przyjęcia do placówki.

Dyrektorzy placówek oświatowych potwierdzają w systemie przyjęcie dziecka do placówki.

Data:
od 30-04-2024 godz. 10:00

Zdarzenie:

Udostępnienie rodzicom informacji - dzieci przyjęte do poszczególnych placówek, dzieci nieprzyjęte.

Data:
od 30-04-2024 godz. 14:00

Zdarzenie:

Udostępnienie rodzicom za pośrednictwem strony internetowej wykazu wolnych miejsc w placówkach.

Data:
od: 30-04-2024 godz. 09:00 do 31-05-2024 godz. 15:00

Zdarzenie:

Rekrutacja uzupełniająca